Category: shania กล่องเขียว

shania กล่องเขียว อาหารที่ควรหลีกเลี่ยงในช่วงล้างพิษ

Published / by admin

shania กล่องเขียว อาหารที่ควรหลีกเลี่ยงในช่วงล้างพิษ เพื่อที่จะขับสารพิษ และของเสียออกมาให้ได้มากที่สุด ร่างกายจำเป็นต้องอยู่ในสภาพที่เตรียมพร้อม กล่าวคือ เนื้อเยื่อ และกระแสเลือดต้องมีความเป็นด่างอ่อนๆ ร่างกายมีการรับ และผลิตของเสียน้อยลง ในขณะที่มีการปลดปล่อยสารพิษ และของเสียที่สะสมอยู่ออกมา นอกจากนั้น ร่างกายยังต้องมีการสะสมพลังงาน และเอนไซม์ที่จำเป็นต่อกระบวนการล้างพิษต่างๆ เช่น การยุติการเติบโตของเนื้องอก การกำจัดเซลล์ร่างกายที่ได้รับความเสียหาย หรือเสื่อมสภาพ การทำลายเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นอันตราย ดังนั้นในช่วงนี้ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมภายในร่างกายให้มีความเหมาะสมต่อการล้างพิษ ควรหลีกเลี่ยงอาหารดังต่อไปนี้ • ข้าวขาว และแป้งขัดขาว ควรงดข้าวขาว และอาหารที่ทำจากแป้งที่ผ่านกระบวนการแปรรูป เช่น ขนมปังขาว พาสต้า เนื่องจากอาหารเหล่านี้ มีผลทำให้ภายในร่างกายมีความเป็นกรด และเพื่อที่จะย่อยสลายอาหารเหล่านี้ ร่างกายจำเป็นต้องใช้เอนไซม์ และพลังงานเป็นจำนวนมาก ผลลัพธ์ที่ได้จากการกินอาหารที่ผ่านกระบวนการแปรรูปสูงในช่วงระหว่างล้างพิษก็คือ จะสูญเสียสารอาหารที่จำเป็นต่อกระบวนการล้างพิษ และทำให้ร่างกายไม่สามารถขับสารพิษออกจากร่างกายได้อย่างเต็มที่ shania กล่องเขียว.

shania กล่องเขียว

shania กล่องเขียว • เนื้อสัตว์ ชาเนีย กล่องเขียว

ในช่วงล้างพิษ ควรงดอาหารที่ทำจากนม ไข่ และเนื้อสัตว์ทั้งหมด เนื่องจากอาหารดังกล่าว จะก่อให้เกิดกรดในทางเดินอาหาร และกระแสเลือด และยังก่อให้เกิดของเสียประเภทโปรตีน ตกค้างภายในลำไส้ อีกทั้งร่างกายจะถูกบังคับให้นำเอาพลังงาน และเอนไซม์ที่สำรองเอาไว้ไปใช้ในการย่อยสลายโปรตีนที่มีความซับซ้อน และไขมันที่อยู่ในเนื้อสัตว์เหล่านั้น และยังต้องนำไปใช้ในการจัดการของเสียที่เกิดจากกระบวนการย่อยสลายอาหารดังกล่าว ที่ตกค้างอยู่ในทางเดินอาหารอีกด้วย shania กล่องเขียว

• น้ำอัดลม

น้ำอัดลม เป็นเครื่องดื่มที่ประกอบไปด้วย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ น้ำตาลทราย และกรดฟอสฟอริก ซึ่งส่วนประกอบเหล่านี้ มีผลต่อความเป็นกรดของเลือด ทำให้เลือดมีความเป็นกรดสูงขึ้น ร่างกายจึงมีระบบการป้องกันความปลอดภัย โดยการดึงเอาแคลเซียมที่เก็บสะสมไว้ มาช่วยปรับค่าความเป็นกรดด่างของเลือด และเนื้อเยื่อให้กลับมาอยู่ในสภาพปกติ ทั้งนี้ การดึงเอาแคลเซียมที่สะสมอยู่ออกมาใช้งาน ร่างกายจะถูกบังคับให้ใช้พลังงาน และแคลเซียมจำนวนมาก ไปกับการพยายามปรับค่าความเป็นกรดด่างให้กลับมาเป็นปกติ แทนที่จะนำไปใช้ในกระบวนการชะล้างสารพิษ จึงเป็นการเสียพลังงาน และแร่ธาตุสำรองที่จำเป็นไปโดยเปล่าประโยชน์

• นมโคพาสเจอร์ไรซ์

ในช่วงล้างพิษ ควรเลี่ยงการดื่มนมโคพาสเจอร์ไรซ์ เนื่องจากน้ำนมโคมีโปรตีนเคซีน (Casein) ซึ่งเป็นโปรตีนที่มีความเหนียว และแข็งแรงมาก จึงทำให้ลำไส้ของเราต้องทำงานหนัก เพื่อที่จะย่อยน้ำนมดังกล่าว นอกจากนั้น น้ำนมโคที่ผ่านการพาสเจอร์ไรซ์ยังสูญเสียเอนไซม์ ที่มีหน้าที่ในการย่อยนมดังกล่าวไป ดังนั้น เมื่อเราดื่มนมเข้าไป นมจะตกค้างอยู่ในกระเพาะอาหาร ไม่สามารถย่อยสลายได้ จนทำให้นมเน่า และกลายเป็นเมือกเหลวๆ ที่เคลือบอยู่ตามผนังลำไส้ ทำให้ลำไส้อุดตัน

• น้ำตาลทรายขาว

น้ำตาลทรายขาว หรือน้ำตาลซูโครส เป็นอาหารที่จัดว่ามีอันตรายที่สุด เนื่องจากก่อให้เกิดกรดภายในร่างกาย ในเวลารวดเร็ว และรุนแรง ระบบป้องกันตัวของร่างกาย จึงดึงเอาแคลเซียมจากกระดูก และฟันในปริมาณมาก เข้ามายังกระแสเลือด เพื่อปรับเลือดที่เป็นกรดให้มีความเป็นกลาง

• ธัญพืชส่วนใหญ่

ในระหว่างล้างพิษ ไม่ควรกินธัญพืช หรือถั่ว เพราะในการย่อยอาหารที่ทำจากธัญพืชดังกล่าวจะทำให้เกิดกรด และจำเป็นต้องใช้พลังงาน และเอนไซม์ในการย่อยจำนวนมาก ควรหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่ทำจากข้าวสาลี เช่น ขนมปัง หรือพาสต้า เพราะแป้งสาลีไม่เพียงเป็นธัญพืชที่ก่อให้เกิดกรดมากที่สุด แต่ยังเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการแพ้ในคนจำนวนมาก และในช่วงล้างพิษ อาการแพ้ดังกล่าวอาจรุนแรงมากยิ่งขึ้น

อาหารที่ควรกินในช่วงล้างพิษ

ในขณะที่ล้างพิษ ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่สร้างความเป็นกรดให้แก่เลือด และเนื้อเยื่อ แล้วอาหารที่ควรกินในช่วงล้างพิษ ควรเป็นอาหารที่มีส่วนช่วยสร้างสภาพแวดล้อม ภายในร่างกายให้มีความเป็นด่าง ช่วยทำความสะอาดเลือด และเนื้อเยื่อ ช่วยชะล้างของเสีย หรือสารพิษที่มีสภาพเป็นกรด มีสารอาหารที่จำเป็นต่อการล้างพิษ ก่อให้เกิดของเสียจากกระบวนการเผาผลาญ หรือการย่อยอาหารน้อยที่สุด และใช้พลังงาน และเอนไซม์ในการย่อยสลายน้อยที่สุด มีดังต่อไปนี้

• พริกป่น

พริกป่น เป็นหนึ่งในสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพในการเยียวยา และล้างพิษมากที่สุด พริกป่นช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิต ช่วยบำรุงหัวใจให้ทำงานอย่างเป็นปกติ และอยู่ในสภาวะสมดุล ทำให้เซลล์ และเนื้อเยื่อของร่างกายได้รับออกซิเจน และสารอาหารที่จำเป็นอย่างพียงพอ ช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบฮอร์โมน เพื่อเป็นการกระตุ้นการบีบตัวของทางเดินอาหาร รักษาภาวะเลือดคั่งในตับ เพิ่มความแข็งแรงของภูมิคุ้มกัน ลดการทำงานของลำไส้ และกระตุ้นระบบการย่อยอาหารให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้น ช่วยรักษาแผลเรื้อรังในกระเพาะอาหาร เนื่องจากพริกป่นช่วยทำความสะอาด และฆ่าเชื้อโรคของแผลเรื้อรังดังกล่าว ทำให้แผลหายเร็วขึ้น พริกป่นมีคุณสมบัติเป็นด่าง ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เหมาะสำหรับการล้างพิษมากที่สุด

• ผัก และผลไม้สด

ผัก และผลไม้สด มีสรรพคุณในการทำความสะอาด และชำระล้างร่างกาย การย่อยสลายผัก และผลไม้สดจะก่อให้เกิดของเสียในร่างกายในปริมาณน้อย และใช้พลังงาน และเอนไซม์ในการเผาผลาญน้อยด้วยเช่นกัน ในขณะที่ให้สารอาหาร และแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับการล้างพิษ และซ่อมแซมร่างกายจำนวนมาก นอกจากนั้น อาหารที่ได้จากพืชผัก ยังมีวิตามินในปริมาณที่พอเหมาะ ที่จะช่วยบำรุงรักษาลำไส้ ตับ รวมไปจนถึงอวัยวะที่ใช้ในการขจัดของเสียต่างๆ อีกด้วย ผลไม้ที่เหมาะสำหรับการล้างพิษควรเป็นผลไม้จำพวกส้ม และมะนาว หรือผลไม้ที่มีความหวานเพียงเล็กน้อย เช่น แอปเปิ้ล แบล็คเบอร์รี่ ลูกแพร์ แตงโม องุ่นดำ กีวี มะม่วงดิบ แคนตาลูป มะละกอ เสาวรส สับปะรด เป็นต้น ส่วนผักที่มีคุณสมบัติที่เหมาะแก่การล้างพิษ ได้แก่ แตงกวา แครอท กระเทียม พริก ขิง มันเทศ หัวหอม บีทรูท กะหล่ำปลี มันแกว มะเขือเทศ ฟักทอง เซเลอรี พาร์สลีย์ รวมไปถึงผักใบเขียวเข้มต่างๆ

• ธัญพืช และถั่วบางชนิด

ในการล้างพิษนั้น ไม่ได้หมายความว่า ควรงดอาหารที่ทำจากธัญพืชทุกชนิด เพราะยังมีธัญพืชบางชนิดที่มีสภาพเป็นด่าง ได้แก่ ข้าวฟ่าง ข้าวแดง ข้าวบาร์เล่ย์ ข้าวไรย์ อาหารที่ทำจากธัญพืชเหล่านี้ จะง่ายต่อการย่อย และยังให้สารอาหารสำคัญที่ร่างกายต้องการอีกมากมาย เช่น คาร์โบไฮเดรต ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานของกระบวนการเผาผลาญสารอาหาร มีใยอาหารที่ช่วยกระตุ้นการเคลื่อนไหวของลำไส้ มีกรดอะมิโน วิตามินบี และแร่ธาตุ นอกจากนี้ เมล็ดถั่วอย่างอัลมอนด์ เมล็ดถั่วที่ย่อยง่าย ช่วยทำให้ระบบต่างๆ ภายในร่างกายอยู่ในสภาวะเป็นด่าง เป็นแหล่งของกรดอะมิโน และกรดไขมันที่จำเป็น เป็นแหล่งของแคลเซียม และแมกนีเซียม ซึ่งเป็นแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับกระบวนการล้างพิษ

• แคลเซียม

ในระหว่างล้างพิษ ร่างกายต้องการแคลเซียม และแมกนีเซียมในปริมาณที่มากกว่าปกติ แคลเซียมช่วยปรับสภาพแวดล้อมภายในร่างกายให้เป็นด่าง ช่วยในการทำงานของระบบเผาผลาญ และจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของเซลล์ และเนื้อเยื่อที่สร้างขึ้นใหม่ เนื่องจากแหล่งสำคัญของแคลเซียม ซึ่งก็คือ นมโค เป็นอาหารต้องห้ามของการล้างพิษ เราจึงสามารถได้รับแคลเซียมจากอาหารประเภทอื่นแทน เช่น งา บร็อคโคลี่ สาหร่าย เป็นต้น

• แมกนีเซียม

แมกนีเซียม เป็นองค์ประกอบสำคัญของเอนไซม์ที่เป็นด่าง ซึ่งร่างกายจำเป็นต้องผลิตขึ้นสำหรับกระบวนการล้างพิษ และยังเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาสมดุลการทำงานของระบบหัวใจ และระบบประสาท เนื่องจากทั้งแคลเซียม และแมกนีเซียม จะทำงานร่วมกันในการขับสารพิษออกจากร่างกาย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ร่างกายต้องได้รับแร่ธาตุทั้งสองในปริมาณที่เพียงพอ ร่างกายจะนำแมกนีเซียมมาใช้งานได้ง่ายที่สุด ในรูปของแมกนีเซียมคลอไรด์ ซึ่งพบได้ในเกลือทะเล

• คลอโรฟิลล์จากธรรมชาติ

ดร.เบอร์นาร์ด เจนเซ็น (Dr.Bernard Jensen) หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดร่างกายด้วยการล้างพิษกล่าวว่า “คลอโรฟิลล์ มีคุณสมบัติในการเร่งกระบวนการชะล้างสารพิษ และของเสียในตับ กระแสเลือด และลำไส้ใหญ่ให้เป็นไปเร็วขึ้น” คลอโรฟิลล์ เป็นหนึ่งในสารที่ช่วยทำความสะอาดระบบเลือด และเนื้อเยื่อ shania กล่องเขียว ทำให้ฮีโมโกลบินแข็งแรง ซึ่งเป็นองค์ประกอบของเม็ดเลือด ที่ทำหน้าที่ในการลำเลียงออกซิเจนไปยังเซลล์ และเนื้อเยื่อ แหล่งที่พบคลอโรฟิลล์ได้แก่ สาหร่ายสไปรูลิน่า น้ำคั้นต้นอ่อนธัญพืชต่างๆ เป็นต้น

• นมแพะ

เพื่อให้ร่างกายได้รับโปรตีน แคลเซียม และสารอาหารที่จำเป็นจากน้ำนมสัตว์ในช่วงล้างพิษ น้ำนมจากแพะ และผลิตภัณฑ์จากนมแพะ จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง เช่น โยเกิร์ต เนยแข็ง และน้ำนม ซึ่งมีสภาวะเป็นด่างอ่อนๆ และมีแร่ธาตุพื้นฐาน เช่น แคลเซียม ฟอสฟอรัส โปรตีน และสารอาหารที่จำเป็นอื่นๆ คล้ายคลึงกับน้ำนมมนุษย์ นอกจากนี้ นมแพะยังมีไขมัน และให้พลังงานน้อยมาก ร่างกายสามารถย่อยสลาย และดูดซึมมาใช้ประโยชน์ได้อย่างง่ายดาย

• ชาสมุนไพร

ชาสมุนไพรเกือบทั้งหมดจะมีความเป็นด่าง และมีประโยชน์ในแง่ของการช่วยบำบัด มีคุณสมบัติในการกระตุ้นการทำงานของอวัยวะ รวมไปจนถึงต่อมต่างๆ ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการขับสารพิษให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้น

• น้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิ้ล

น้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิ้ล มีสรรพคุณแตกต่างจากน้ำส้มสายชูทั่วไป กล่าวคือ ในขณะที่น้ำส้มสายชูที่ใช้กันทั่วไปในครัวเรือน จะมีส่วนผสมของกรดอะซิติก ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรด ทำให้เกิดอุปสรรคในการล้างพิษ แต่น้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิ้ล จะมีส่วนผสมของกรดมาลิก ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นด่าง จึงเป็นอาหารที่เหมาะกับการรับประทานในช่วงล้างพิษ

• ถั่วงอก

เมล็ดพืชที่ถูกเพาะจนงอกเป็นต้นอ่อน หรือที่เรียกกันว่าถั่วงอก ถือเป็นแหล่งอาหารที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น วิตามิน แร่ธาตุ โปรตีน เอนไซม์ และพลังงานที่จำเป็นต่อร่างกายมากมาย นักชีววิทยายืนยันว่า ถั่วงอกดีต่อระบบย่อยอาหาร และมีความเป็นด่าง ที่เหมาะสำหรับการล้างพิษ

• น้ำ

น้ำ กลายเป็นสื่อกลางในการชะล้างสารพิษ และของเสียออกจากร่างกาย โดยเฉพาะในช่วงล้างพิษ จำเป็นต้องดื่มน้ำสะอาดให้มากกว่าปกติ เพื่อละลายของเสีย และสารพิษที่อยู่ในกระแสเลือด และเนื้อเยื่อ และเพื่อเจือจาง และปรับค่าความเป็นกรดด่างของของเสียดังกล่าว ให้มีความเป็นกลางก่อนที่จะถูกขับออกไปทางอวัยวะขับถ่าย shania กล่องเขียว.